درباره شرکت

نساج بایا، برند برگزیده نساجی کشور، از سال 1376 تولید کننده برتر پارچه های تخصصی مبلی، اداری و سینمایی، خودروئی و قطار می باشد.