درباره شرکت

در زمینه خدمات 360 درجه تبلیغات با یک دهه تجربه فعال بوده
و عمده فعالیت آن در فضای دیجیتال می باشد