درباره شرکت

شرکت بازرگانی آریا تجارت آفرینش ارس، از سال 1397 فعالیت خود را در خدمات بازرگانی ،صادرات،واردات،خرید و فروش، اعطاء کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آغاز نموده است. و در راستای انجام دقیق و بهینه امور ذکر شده مجهز به دانش روز و نیروهای متخصص و کارآمد است و با شرکت های معتبر بین المللی و داخلی قرارداد و همکاری دارد.​​​​​​​