درباره شرکت

این نمایندگی از سال 1382 تاسیس و شروع به کار نموده و در تمامی رشته های بیمه ای اعم از: درمان گروهی، عمر و حوادث، مسئولیت، باربری، آتش سوزی، عمر و پس انداز، ثالث و بدنه خودرو فعال می باشد.