درباره شرکت

پلتفرم جامع پزشکی مینس، با رویکردی دانش بنیان به فعالیت در راستای نیازهای کشور و طراحی چندین سامانه ملی در حوزه پزشکی پرداخته است. در این مسیر به پشتوانه همراهی نیروهای نخبه در زمینه نرم افزار و فن آوری اطلاعات و بهره مندی از سطح دانش تیم و تکیه بر علم و منطق سعی داریم تکه‌ای از شاکله موفقیت بی انتهای این مرز و بوم باشیم.