درباره شرکت

شرکت بازرسی بین المللی رهام در صدد است با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب و حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات، کسب دانش و تجربه های مفید و رعایت برنامه زمان بندی پروژه ها به عنوان سازمان یاد گیرنده و پویا، خدمات بازرسی را در اقصی نقاط جهان محقق نماید.