درباره شرکت

شبکه چاپ در سال 1350 فعالیت خود را درمنطقه ظهیرالاسلام ،بورس چاپ و کاغذ کشور و در زمینه لیتوگرافی و تهیه فیلم و زینک سنتی با مجوز از اتحادیه لیتوگراف و چاپ اسکرین آغاز نمود.
شبکه چاپ خدمات خود را فقط به لیتوگرافی سنتی محدود نکرد، بلکه با گسترش فعالیت خود و ورود به عرضه خدمات چاپ افست توانست خود را به یکی از اولین مجموعه های این حوزه تبدیل کند. سال 1382 تغییرات گسترده ای در عرضه خدمات شبکه چاپ به وجود آمد و آن راه اندازی آتلیه طراحی و گرافیک دیجیتال مبتی بر چاپ بود. در سال 1394خدمات چاپ افست در کنار طراحی و عکاسی تبلیغاتی را در 2 شعبه مجزا در منطقه ظهیر الاسلام گسترش داد ، و دربهار 1400 شعبه سوم جهت تولید طراحی جعبه های بسته بندی به خدمات خود افزود و اکنون با بیش از۴۰ پرسنل مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود را در 3 شعبه واقع در منطقه ظهیرالاسلام به مشتریان عرضه می کند.
شبکه چاپ فعالیت خود را از اول تاسیس یعنی بیش از 50 سال پیش تاکنون فقط بر پایه چاپ و انواع خدمات مرتبط متمرکز کرده است. 50 سال تلاش و فعالیت در کنار طراحان و متخصصانی که ما را در پیشرفت خود همراهی کرده اند، باعث شده تا اکنون بتوانیم برندهای بزرگی برای خدمات چاپ همکاری داشته باشیم