درباره شرکت

مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک به ریاست پروفسور پوراعتماد از سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین مرکز اتیسم در کشور در حال ارائه خدمات آموزش و توانبخشی به کودکان دارای اتیسم است.