درباره شرکت

شرکت تازه تاسیس با مدیریت کاملا با تجربه در حوزه کسب و کار آنلاین، با هدف ایجاد بسترها و پلتفرم های ارائه خدمات آنلاین به ملت شریف ایران