درباره شرکت

شرکت تولیدی و صنعتی معتبر در زمینه صنایع سرمایشی و برودتی که از سال 1382 فعالیت خودشو آغاز کرده و کارخانه آن در شهر اصفهان ، شهرک صنعتی جی می باشد .