درباره شرکت

مرکز مشاوره مالی، حسابداری و حسابرسی با مسئولیت محدود با بیش از 10 سال تجربه در زمینه حسابداری و با هدف ارائه خدمات مشاوره، تحقیق، پژوهش و نوآوری در زمینه حسابداری، حسابرسی، مالیات و بیمه به سازمانها به منظور رشد و ارتقاء سطح کیفی حوزه های مالی بنگاههای اقتصادی با بکارگیری استانداردها و قوانین و مقررات جاری در جهت پیشرفت شرکت ها و مراکز.