درباره شرکت

شرکت راهیاب خاک در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت و اجرا در پروژه های ساختمانی، عمرانی و ابنیه و تاسیسات فعالیت می نماید.
از دیگر فعالیت های شرکت پروژه های خاکی و پایدارسازی می باشد.
محل شرکت: تهران،ظفر، دولتشاد غربی پروین پلاک14
تماس 22003632
برای همکاری با راهیاب باید یک دوره کارآموزی طی کنید، در صورت رضایت طرفین جذب میشید.