درباره شرکت

مجموعه کیو تیم حدود 8 سال است که فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کرده و اکنون عمده فعالیت خود را بر روی ورود شرکتها و موسسات به فضای مجازی گذارده است . ما در این مجموعه دنبال فردی میگردیم که توانایی ساخت سایت ، عکسبرداری از محصولات و پشتیبانی فروش در فضای مجازی را به عهده بگرید و هدفمان در آینده نزدیک رشد و توسعه شرکتها و موسسات در فضای مجازی با استفاده از تکنولوزیهای روز میباشد .