درباره شرکت

شرکت توسعه تجارت روبینا در حوزه حمل و نقل بین المللی فعالیت خود را از سال 1393 اغاز کرده است.