هایپر استار شعبه همیلا سنتر پونک

فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

استخدام صندوقدار هایپر استار در شعبه همیلا سنتر پونک
دارای شیفت چرخشی
بیمه تامین اجتماعی از روز اول
امکان پیشرفت شغلی بعد از 6 ماه