درباره شرکت

موسسه بین المللی و دانش بنیان پلکان یکی از پیشروان حوزه مالکیت فکری در کشور است که از سال 1388 به صورت تخصصی در زمینه ثبت و حفاظت از علائم تجاری، اختراعات، طرح های صنعتی و ثبت شرکت در داخل و خارج از ایران فعالیت می نماید و بیش از 400 خدمت منحصر به فرد در این حوزه دارد. پلکان مشاور و کارگزار مالکیت فکری صدها برند بزرگ ایرانی در عرصه ملی و بین المللی می باشد و سالهاست کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری است.