درباره شرکت

ارگانيك مايندد، بزرگترين مركز رواندرماني، روانپزشكي و مشاوره كشور كه مشغول به خدمات رساني در حوزه سلامت روان ميباشد در حال حاضر در حال تکمیل کادر اداری خود است.