درباره شرکت

ما در شرکت گلبانگ سعی داریم به نیازهای مشتریان مان در تمام زمینه های تولیدی ـ تبلیغاتی پاسخ بدهیم؛ پس با استفاده از خلاقیت و دانش نیروهای باتجربه و متخصص در کنار اشتیاق هم تیمی های جوان، همگی در مسیر رسیدن اهداف مشتریان مان قدم برمی داریم.
خدمات تولید و نصب تابلوهای سردرب تبلیغاتی,استند های تبلیغاتی و انواع سازه های خلاق برای ایونت ها و نمایشگاه ها جزو سرویس های اصلی ما در گلبانگ است.
قیمت به صرفه و سرعت در تولید جزو ویژگی هایی است که با در اختیار داشتن یک کارخانه و یک کارگاه برای گلبانگ ممکن شده است