درباره شرکت

موسسه حقوقی- سایت و اپلیکیشن حقوقی
تنوع قابل توجه زمینه های فعالیت اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی)، شکل گیری مناسبات کاری و تجاری جدید فی مابین فعالین حوزه تجارت، عمران، صنعت و فناوری و توسعه مناسبات و روابط تجاری و غیر تجاری فی مابین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی سبب گسترش روز افزون گرایش های مختلف حقوقی و ایجاد روابط حقوقی تازه ای بصوت روزانه در سرتاسر دنیا شده است. همین موضوع باعث شده است در برخی موضوعات، فاصله نسبتا زیادی بین اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاهی از یک طرف با فعالین حرفه ای حقوق از جمله وکلا، مدیران و کارشناسان حقوقی از طرف دیگر ایجاد شود.