درباره شرکت

استودیو تبلیغاتی در حوزه دندانپزشکی
برندینگ، بازاریابی، تبلیغات، تولیدمحتوای پزشکی، تدوین استراتژی مدیکال فعالیت می نماید.
این تیم از افراد خلاق و جوان تشکیل شده است