درباره شرکت

بیش از ۵ سال سابقه و ۵۰ پرسنل، واقع در شهرک صنعتی صفادشت