درباره شرکت

ما شرکت تنور سازی هستیم
تنور برای رستوران ها و نانوایی ها تولید می کنیم
۱۵ سال سابقه تولید دستگاه های پخت نان سنگک رو داریم

و اولین و تنها سازنده دستگاه چرخدار و سنتی سنگک هستیم