درباره شرکت

بازرگانی 414 یکی از اولین شرکت های وارد کننده لوازم جانبی اصلی موبایل می باشد .