درباره شرکت

شرکت آژمان مهر کیان تامین کننده مواد شیمیایی تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.