درباره شرکت

فعالیت خود را از سال 1387 آغاز کرده است. این شرکت با كادر مهندسي مجرب و تجربه 20 ساله و انجام صد ها پروژه در زمينه سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق موفق شد تا گام های موفقی در صنعت کشور بردارد.