درباره شرکت

شرکت آنیل تجارت پرگاس،واقع در شیراز با سابقه بیش از چهار سال فعالیت در زمینه واردات و توزیع مواد دندانپزشکی به دندانپزشکان، برای تقویت نیروی فروش اقدام به جذب نیروی با سابقه مینماید.