درباره شرکت

شرکت تحقیقاتی دانش بنیان واقع در غرب تهران (حوالی دانشگاه شریف) فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و رادیو نرم افزار