درباره شرکت

کیهان ماشین یک مجموعه تولیدی در حوزه تولید ماشین های صنعتی در غرب تهران می‌باشد؛ همکاری، تعهد و تولید باکیفیت شعارهای اصلی مجموعه ما هستند که تحقق این شعارها تنها به وسیله سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند انجام پذیر خواهند بود.