درباره شرکت

شرکت فنی مهندسی امیر عمران داتیک ، فعال در زمینه خدمات مهندسی ، خدمات آزمایشگاه جوش و بتون ، طراحی و اجرا انواع سازه های فلزی و بتونی ، مدیریت پیمان و….

نمونه کار