درباره شرکت

جهان گستر السا (ELSALAND)، شرکتی است که در زمینه آموزش، فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت دارد.
آموزش های این شرکت در زمینه های مهارت های فردی و توسعه کسب و کار است. در این مجموعه تمام ابعادی که یک کسب و کار باید برای رشد خود با آنها همگام شود، تعبیه شده است که به شرح ذیل می باشد:

– برگزاری دوره های آموزشی
– ارایه مشاوره به سازمانهای بزرگ و کوچک
– انجام فعالیت های دیجیتال مارکتینگ

تیم جهان گستر السا (ELSALAND) از مجموعه ای از افراد مجرب در زمینه های آکادمیک، جوانانی خبره و ماهر تشکیل یافته است که همگی دوره های مختلف مهارتی را نزد بهترین اساتید گدرانده اند.