درباره شرکت

موسسه پژوهشی آدرین با بیش از 7 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش، سنجش و ارزشیابی و پژوهش در حوزه مهارت آموزی حرفه ای و توسعه مسیر حرفه ای، صلاحیت حرفه ای و اشتغال نسبت به انجام ترجمه متون تخصصی در این زمینه می نماید.