درباره شرکت

شرکت سیوان تک مجری:
طراحی، اجرا و مشاوره شبکه های کامپیوتری، خدمات پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری
طراحی وب سایت و گرافیکی
طراحی و اجرا زیرساخت دیتاسنتر
طراحی و اجرای مشاوره تاسیسات الکتریکی
طراحی و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی
هوشمند سازی ساختمان و ارائه راهکارهای جامع بهینه سازی مصرف انرژی
طراحی سیستم های یکپارچه DCs
طراحی سیستم های ارت حفاظتی و الکتریکی