درباره شرکت

برنامه نگار در زمینه توسعه پلتفرم های تحت وب ، وب سایت ، اپلیکیشن های تلفن همراه و راهکار های سازمانی فعال می باشد
توسعه چندین محصول در حوزه آموزش و سرگرمی و واقعیت افزوده و همچنین همکاری با موسسات و شرکت های حوزه بهداشت در توسعه پلتفرم و اپلیکیشن های سازمانی از جمله فعالیت های ماست.