درباره شرکت

حوزه فعالیت شرکت مهندسین مشاور در زمینه تاسیسات الکتریکی می باشد
(طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی در کلیه بخش های فشار ضعیف و جریان ضعیف)
محل دفتر واقع در سعادت آباد می باشد
ساعت کاری 8:30 تا 17:30 شنبه تا چهار شنبه و پنجشنبه تعطیل می باشد
مزایا مطابق با قانون کار می باشد