درباره شرکت

بیمر، شرکت فعال در اکوسیستم استارتاپی در فضای شورت و در تلاش در جهت شفاف سازی مسائل بیمه ای و ارائه راهکار های نوین، می‌کوشد تا از این رهگذر ضمن حفظ صیانت از تمامی بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، با ایجاد یک تیم قدرتمند متشکل از تمامی جوانان متخصص در حوزه مختلف نسبت به چرخش این صنعت در جهت رفع بلا، گام ارزشمندی را در راستای ارائه خدمات به مشتریان بردارد.