درباره شرکت

آذین چاپ یک دفتر فعال و در حال گسترش در حوزه چاپ و تبلیغات است .
سابقه ای بیشتر از یک دهه در میدان تجریش و منطقه یک ، ما رو آماده کرده تا با جذب نیروی کار با تجربه و مسئولیت پذیر وارد گام جدیدی شویم .
حضور گرم و مشتاقانه شما ، سرمایه اصلی ما است