درباره شرکت

تولید کننده مواد هایتک دندانپزشکی هستیم و دارای محصولات دانش بنیان در این حوزه .