درباره شرکت

این شرکت در زمینه تامین تجهیزات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارد