درباره شرکت

شرکت دانش بنیان شریف گاما فعال در حوزه تولید تجهیزات ابزار دقیق است. این شرکت با شرکتهای فولادی، پتروشیمی و نفت و گاز ارتباط دارد.