درباره شرکت

دیدوان یک شرکت مشاوره مدیریت برای انواع کسب و کار می باشد. خدمات ما شامل عارضه یابی سازمانها،مشاوره مدیریت، ارزیابی و رتبه بندی شرکتها، آموزش و … می باشد. اغلب مشتریان ما ، شرکتها و مدیران عالی شرکتهای فعال در حوزه تولید، توزیع و فروش محصولات مصرف کننده می باشند. دیدگاه دیدوان رویکردی کاملاً حرفه ای و کاربردی منطبق بر بازار ایران می باشد و مشتریان طی یک بازه زمانی شش ماهه می توانند نتایج واقعی خدمات ما را بر کسب و کار خود مشاهده نمایند.