درباره شرکت

گروه مهندسین مشاور ایتسن مجموعه¬ای است خلاق، دانش محور، ارزش مدار، انعطاف پذیر و توسعه نگر، با محیط سازمانی یادگیرنده و پویا، متشکل از متخصصان فعال در زمينه هاي طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری پروژه های صنعتی که در تمام زمینه های تخصصی فعالیت خود، در زمره شرکتهای معتبر و درجه اول بازار کار در ایران و منطقه خاورمیانه می باشد و ارائه خدمات فني و مهندسي به مشتريان با تمركز بر كيفيت خدمات به منظور تامين رضايت كليه ذينفعان از عملكرد شركت ايتسن در چارچوب الگوهاي توسعه پايدار و ارتقاء سطح توانمندي ها و بهبود مداوم زيرساخت ها. پایه و اساس کار و موفقیت چهل ساله ایتسن، توانایی ما در درک و تحلیل درست نیازهای آینده صنایع، شناخت تکنولوژی های روز دنیا و ارائه طراحی مناسب بوده و هست. در طول این چهار دهه رسالت ما انتقال دانش فنی مورد نیاز به کشور و بومی سازی آن برای طراحی، اجرا و گسترش
پروژه¬ها و صنایع کشور بوده است.