درباره شرکت

تیم تکان با نگرشی متفاوت و آمیختن دو دانش رهبری و بازاریابی دیجیتال همزمان به عنوان مشاور در حوزه فروش و بازاریابی و نیز مجری بازاریابی دیجیتال ارائه خدمات متفاوتی را در اختیار مشتریان خود در راستای توسعه فروش و بهبود شرایط کسب و کار قرارداده است و در این راستا با شرکت هایی همچون پپسی و ایرانخودرو و دیجیکالا و شاهسوند همکاری داشته ایم و مفتخریم به این که تمامی همکاران ما نسل z هستند .