درباره شرکت

شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن در تولید انواع سرب، سولفات آهن،پرک پلاستیک و گرانول فعالیت دارد به عنوان سومین شرکت بزرگ ایران یکی از مطرح ترین شرکت های خاورمیانه و از نظر بهداشت زیست محیطی جزء بهترین ها در آسیا است.