درباره شرکت

واحد سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای، از مهم ترین بخش های این شرکت ها به شمار می آید، تمام منابع و ذخایر ورودی به شرکت باید در بازارهای مختلف سرمایه گذاری شوند تا بتوان عایدی سرمایه گذاری مناسبی با ریسک متحمل شده حداقلی کسب کرد تا در صورت بروز خسارت، شرکت بتواند در هر شرایطی به نحو احسن پاسخگوی مشتریان خود باشد. از این رو شرکت بیمه اتکایی ایران معین با سابقه چندین ساله و برندی محبوب و معتبر در نظر دارد در حوزه سرمایه گذاری به طور تخصصی در زمینه تحلیل بنیادی بازار سرمایه ایران و سهام شرکت ها نیروی متخصص و با سابقه جذب نماید.