درباره شرکت

شرکت نوپا تجارت آسیا، مجموعه‌ای نوآور و باتجربه در حوزه طراحی، توسعه و پیاده‌سازی تجارت‌های نوین است. سابقه ۱۵ ساله و گستردگی فعالیت‌های این مجموعه در صنایع گوناگون، بستر مناسبی را در راستای ارتقا و اجرای طرح‌های اقتصادی، فراهم آورده است.
با تغییر قالب‌ها و ابزارهای تجارت در دو دهه اخیر، حضور یک مرجع معتبر برای توسعه ایده‌های نوپا ضروری است. هدف نهایی مجموعه ما نیز بهینه‌سازی کسب و کارها بر مبنای روش‌های نوین است. ما در مسیر خود توانسته‌ایم با استفاده از متخصصان تراز اول حوزه کسب و کار دیجیتال و بر مبنای روش‌های نوین شناخت جامعه هدف، ساختار منسجمی را برای طراحی، تحلیل، توسعه و ارتقای ایده‌های تجاری نو فراهم کنیم.