درباره شرکت

مدیارسان
تیم مدیارسان در سال ۱۳۹۶ بصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از شروع به کار نیز، به مدت چهار سال تجربه حضور در مرکز تجارت تجهیزات حرفه ای صدا و تصویر را در کارنامه خود داشته‌ایم. پیرو سوابق خود، هم اکنون نیز تمرکز تیم ما بر روی بروزترین تکنولوژی برودکست جهان می‌باشد.