درباره شرکت

شرکت تحلیلگران آمارد باسابقه 20ساله درزمینه تولید و پشتیبانی نرم افزار و با هدف بروز بودن و تامین کلیه نیازهای نرم افزاری شهرداری ها و شرکتها در حال فعالیت می باشد