درباره شرکت

دفتر فنی مهندسی وریکان در صنعت کفش فعالیت میکند و مدل های زیره کفش را طراحی و به وسیله دستگاه پرینت سه بعدی مدل را می سازد.