درباره شرکت

شرکت سامانه کسب و کار فناوری تجارت شایان (ازشرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت)، با رسالت بهبود فضای کسب و کار کشور در حوزه ارائه خدمات مالی و بانکی نوین (مانند SCF و EIPP) به کسب و کارها و بنگاه های تجاری در یک شبکه B2B تاسیس شده است.

در بعد کسب‌وکار، رهیافت‌های تجارت شایان مبتنی بر روندهای جهانی و با تکیه بر بهترین تجارب جهانی می‌باشد. مشتریان، شرکای تجاری ما هستند و منفعت ما درگرو منفعت ایشان است و با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتالی خدمات بنگاه به بنگاه و اتصال مشتریان به این پلتفرم‌ها، سعی بر فراهم آوردن بهترین خدمات مالی وبانکی برای آنها را داریم.

در بعد فناوری و مديريت، ابزارها، فناوری‌ها و متدولوژی‌های به‌روز و کارآمد را متناسب با ماهيت و نيازمندی‌های شرکت به کار گرفته‌ايم.

بزرگترین سرمایه ما حضور نیروی انسانی با اخلاق، ارزش آفرین، خلاق و با دانش به روز در تمام بخش های سازمان می‌باشد که ما را در اين مسير یاری می‌نمایند.
توسعه همه جانبه ی قابليت‌های نیروی انسانی مهمترین رسالت سازمانی ما برای حفظ سرمایه های انسانی سازمان می باشد.