درباره شرکت

شرکت نیکو سودا ایرانیان در سال 1387تاسیس گردیده و در زمینه قرارداد کترینگ،ایاب و ذهاب،تامین نیرو و…با شرکتهای مختلفی از جمله شرکت بهنوش ایران ،شرکت گوشتیران ،صنایع جنگ افزار سازی ،فارکو شیمی ،دارو سازی تولیدارو، دارو سازی روز دارو ، دانشگاه امام خمینی و…طرف قرارداد بوده و همکاری نموده است و در
حال حاضر چندین پروژه فعال در زمینه های مختلف از جمله ایاب و ذهاب شرکت صنعتی بهشهر ، تامین نیرو شرکت بی ای تی پاس ، کترینگ و تامین نیرو و خدمات فضای سبز شرکت نستله ایران ، کترینگ دانشگاه پردیس کشاورزی ، کترینگ شرکت داروسازی فندا ، تامین نیرو خدماتی شرکت مایر ملنهوف دارد.